Integritetspolicy

Eckerö Match Camps integritetspolicy 

Eckerö Match Camp kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till och deltar i Eckerö Match Camp. Det främsta syftet är att vi ska kunna hantera din anmälan.

Eckerö Match Camp är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter (”personuppgifterna”) i samband med deltagandet i match helgen. Personuppgifterna innefattar sådana uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress samt mobiltelefonnummer, och sådana andra personuppgifter som är nödvändiga för administreringen av ditt deltagande i match campen.

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som du deltar i Eckerö Match Camp och under sådan efterföljande tidsperiod som krävs för att Eckerö Match Camp ska kunna fullgöra sina förpliktelser och genomföra en utvärdering av match campen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Eckerö Match Camp. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftligt undertecknad begäran till eckeromatchcamp@gmail.com

Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att vända sig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet med klagomål gällande Eckerö Match Camps personuppgiftsbehandling.

Samtycke till användning av namn och bild i reklam

Under Eckerö Match Camp kommer matcher och övriga arrangemang dokumenteras och fotograferas både genom stillbilder och rörliga bilder. Du görs härmed uppmärksam på att du, genom ditt deltagande i campen, kan komma att fotograferas eller filmas i olika sammanhang. Eckerö Match Camp kan komma att använda detta bildmaterial i sin kommunikation och marknadsföring. Genom deltagandet i Eckerö Match Camp godkänner du härmed att Eckerö Match Camp kan komma att använda bilder på dig i sin marknadsföring enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

 

Har du fler frågor?

Kontakta oss på:
info@eckeromatchcamp.com

Följ oss