Allmänna villkor

Eckerö Match Camp

Allmänna villkor

Avbokningsvillkor

  • Vid avbokning fyra månader innan match camp betalas hela (100%) av lagavgiften tillbaka. 
  • Vid avbokning tre månader innan match camp betalas halva (50%) av lagavgiften tillbaka. 
  • Vid avbokning senare än två månader innan match camp betalas inget av lagavgiften tillbaka. 

Vid sjukdom för en lagmedlem respektive medföljande krävs läkarintyg för full återbetalning. Denna ska uppvisas senast 12:00 dagen innan den aktuella matchcampen. Notera att det därmed INTE är accepterat att visa upp läkarintyg på plats för återbetalning. 

Försäkring

Det är lagledarens ansvar att se till att samtliga deltagare är försäkrade under speltid. Varje individ är personligen ansvarig för sin egen försäkring utanför planen. Observera att EMC inte tillhandahåller några kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Inställd match camp

EMC frånsäger sig ansvar för återbetalningar och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada som kan uppstå till följd av händelser utanför Eckerö Match Camps kontroll. Sådana händelser kan inkludera krigsliknande situationer, eldsvådor, översvämningar, pandemier, avbrott i allmän kommunikation, myndighetsingripanden, strejker eller andra force majeure-händelser.

Har du fler frågor?

Kontakta oss på:
info@eckeromatchcamp.com

Följ oss